Automatisk styret skorstenstræk reducerer partikelemissionen

Det er PHX innovations formål at forske i samt udvikle teknologier og metoder til:


Reduktion af partikelemissionen i inde- og udemiljøet ved forbrænding af biobrændsel - brænde, træpiller og flis, via automatisk styret skorstenstræk samt rensning af skorstensrøg fra pejse, brændeovne, pille- og flisfyr.

 

 

 

PHX innovation ApS er et datterselskab under PHX Holding A/S og søsterselskab til exodraft A/S.


Vi ønsker at etablere samarbejde med:

 

- Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS).

- Universiteter i ind- og udland.

- Producenter af biofyringsanlæg.

- Skorstensfejere og andre interessenter.

 

 

 

REDUKTION AF PARTIKELEMISSIONEN ved forbrænding af
BIOBRÆNDSEL - brænde, træpiller og træflis.

PHX innovation ApS ∙ Industrivej 13 ∙ DK‐5550 Langeskov ∙ Tel. +45 44 22 06 11 ∙ info@phx‐innovation.dk